Hoppa till innehåll

Senaste nytt

Här publiceras de nyhetsbrev som mailats ut till alla som anmält sig som Volontär. Scrolla ner på sidan så finns fler nyheter.

31 mars 2022 – Migrationsverket meddelar att behovet av boendeplatser till Ukrainska flyktingar har minskat och Upplands-Bro är en av de kommuner som just nu inte behöver tillhandahålla några platser

Den 30 mars skickade Migrationsverket ut information till Sveriges kommuner om att förutsättningarna och behoven har förändrats och att flera kommuner kan avveckla förberedelserna för att kunna erbjuda Ukrainska flyktingar evakueringsboende.

Länk till nyhet på kommunens hemsida

Kort summering av informationen från Migrationsverket

Migrationsverket ställde den 8 mars 2022 förfrågan till Länsstyrelsen i Stockholms län om att tillhandahålla tillfälliga boendeplatser där kommuner om möjligt bistår Migrationsverket.

Länsstyrelsen redovisade den 11 mars sammanlagt 14300 tillfälliga boendeplatser som kommunerna rapporterat in.

Den 26 mars hade Migrationsverket tagit i anspråk endast 4500 av de platserna och gör därför utifrån nuläget bedömningen att behovet av tillfälliga boenden är ca 6000 platser. Situationen kan dock förändras med kort varsel.

Totalt 47 kommuner har blivit ombedda av Migrationsverket att senast den 1 april inaktivera sina anläggningar/boenden. Upplands-Bro kommun är en av de kommunerna.

Vad händer nu i Kungshallen?

Beslutet gäller tillsvidare och FRG (Frivilliga resursgruppen) kommer att avveckla allt material från hallen och förvara det så att det mycket snabbt går att upprätta ett boende under samma förutsättningar om det skulle bli aktuellt. De saker som hittills skänkts av volontärer, främst barnleksaker och handdukar, kommer att magasineras för framtida behov. Vänligen maila snarast till ubvolontar22@gmail.com om du som skänkt önskar hämta tillbaka det. 

Vi volontärer är beredda

Intresset från kommunens invånare för att hjälpa till som volontär har varit enormt och överväldigande – stort tack till er alla! Upplands-Bro Volontärer står även fortsättningsvis beredda att bistå med hjälp om vi ser ett behov. Det har också kommit till vår kännedom att det befinner sig ca 100 personer från Ukraina i kommunen med anledning av kriget. UBV fortsätter att ha en dialog med kommunen och FRG om vi på något sätt kan bidra till att skapa en så trygg och normal tillvaro som möjligt för dem. Mer information kommer när vi vet mer.

Jenny, Catha, Janne, Danne
För Upplands-Bro Volontärer

26 mars 2022 – Hör Dan Karlsson från FRG (frivilliga resursgruppen) berätta om förberedelserna för att ta emot krigsflyktingar i Kungsängens pingishall ”Kungshallen”. Dan intervjuades i kommunens podd ”Bättre tillsammans” den 26 mars. Klicka här för att lyssna

24 mars 2022 – Uppdatering om mottagningen av flyktingar i kommunen

Evakueringsboendet (EVAK)
Migrationsverket har inte ännu placerat några flyktingar i Upplands-Bro, men det kan ske inom kort. Dan Carlsson, ansvarig för FRG, berättar att han haft kontakt med de som ansvarar för mottagandet i Täby som i veckan tagit emot 70 flyktingar. De anlände till Täby bara några timmar efter att Migrationsverket lämnat definitivt besked att de skulle komma och mindre än 24 timmar efter en första indikation att det var dags.

De flyktingar som placeras i vår kommun kommer att hamna på EVAK i Kungshallen (pingishallen) i Kungsängen. Där har FRG gjort i ordning flera avgränsande bås med sammanlagt 60 sängplatser. Tanken är att flyktingarna ska bo där en kort tid och sen slussas vidare. Förmodligen kommer nya personer hela tiden komma till EVAK.

EVAK kommer i första hand bemannas av FRG-medlemmar, men för att fylla ut schemat behövs också  volontärer från UBV. Hur många volontärer det finns behov av vet vi inte i dagsläget eftersom schemaläggningen inte är klar. Planen är att det kommer vara tre pass morgon till kväll med vardera tre personer. Nattetid blir det två personer. Ni som anmält intresse kommer att bli tillfrågade utifrån de tider ni angett som möjliga att arbeta. Erfarenhet av arbete på förläggningen i Fotbollshallen 2016 samt att alla pass helst ska bemannas av minst en kvinna och en man kommer också avgöra vilka som blir tillfrågade i början. Förmodligen kommer flyktingboendet finnas kvar i kommunen under en längre tid, så alla som anmält intresse kommer säkert att behövas.

Tolkar
Sex personer som kan tolka har anmält att de kan hjälpa till. Vi kommer ha stor nytta av det!

Privatboende
Ett drygt 40-tal personer har erbjudit att ta emot flyktingar i sitt hem. För att vi enklare ska kunna förmedla detta håller vi just nu på att samla in kort information om hur varje privatboende är utformat (hur många flyktingar man kan ta emot, hur länge osv). Tolkarna kommer här ha en viktig funktion för att hjälpa till att det blir bra matchningar.

Kontaktpersoner
Vi har fått anmälningar från ett 60-tal personer som gärna ställer upp som kontaktpersoner. Hur denna funktion utformas beror helt på vem man själv är och vem man har kontakt med. Eftersom inga flyktingar har kommit än har vi inte påbörjat något arbete. Men vi vet, efter vad Täby berättat, att flera hade ett stort behov av att få tvätta sina kläder. Därför skulle vi vilja att de av er som under denna helg eller nästa vecka kan hjälpa någon att tvätta anmäler detta till ubvolontar22@gmail.com  (glöm inte ange ert telefonnummer) Lämpligtvis (om personen så vill) tar man med sig personen/personerna hem bjuder på kaffe eller middag under tiden tvättmaskinen arbetar. Det pågår ett arbete med att iordningställa tvättmöjligheter vid EVAK men det kanske inte hinner bli klart i tid.

Skjutspool

Vi har ännu inte börjat utforma hur skjutspoolen kan fungera.

Kläder, saker m.m.

Flera kommer säkert ha behov av kläder. För att få rätt sorts kläder i passande storlek annonserar vi på vår Facebooksida när behov finns. Detsamma gäller om det finns behov av några saker. Vi har börjat inreda ett lekrum med saker vi fått från personer som svarat på våra upprop på Facebook. Så gå gärna in på https://www.facebook.com/UBVolontar och berätta om ni kan skänka det som efterfrågas. Exempelvis så behövs det nu låga barnbord.

21 mars 2022 – FRG förbereder evakueringsboendet i Kungshallen

I dag startade FRG byggandet av sovplatser i Kungshallen. Detta för att med kort varsel kunna ta emot ukrainska flyktingar som behöver boende. Under tiden pågår pingisverksamheten som vanligt. Se mer på FRG:s Facebook.

16 mars 2022 – Upplands-Bro kommun förbereder tillfälligt boende för flyktingar

Upplands-Bro kommun har som många andra kommuner i landet fått i uppdrag av Migrationsverket att ta fram tillfälliga boendeplatser till människor som flyr kriget i Ukraina. Upplands Bro kommun förbereder nu lokaler för flyktingmottagande, bland annat i Kungshallen. Läs hela nyheten på kommunens hemsida.

15 mars 2022 – Lägesrapport

Anmälningarna för att hjälpa till strömmar in till oss. Tack!!! 🌼

Vad vi känner till har ännu inga asylsökande kommit till kommunen. Kommunen och FRG arbetar för fullt med att iordningställa ett flyktingboende som beräknas kunna tas i bruk UNDER NÄSTA VECKA. 

Vi på UBV sortera nu alla anmälningar efter vad ni meddelat att ni kan hjälpa till med. Detta för att snabbt kunna komma igång när behovet uppstår. 

Anmälningar från er som kan arbeta på flyktingboendet vidarebefordras till FRG som kommer kontakta er inom kort. Beställ gärna redan nu utdrag ur belastningsregistret (Välj det första alternativet ”Arbete inom skola och förskola” i och med att det kommer vara barn på boendet.)

Vi har kontinuerlig kontakt med FRG och kommunen för att hålla oss underrättade. Så fort vi vet mer uppdaterar vi här på hemsidan och på Facebook.

Catha, Janne och Jenny

22-03-14 Så här kan du hjälpa till som volontär
Kriget i Ukraina skapar stora flyktingströmmar som nu också har börjat anlända till Sverige. Upplands Bro kommun förbereder sig för att kunna ta emot bl.a. genom att öppna ett flyktingboende liknande det som var i Bro fotbollshall under den förra flyktingvågen. FRG (Frivilliga Resursgruppen) har aktiverats av kommunen för att bygga upp flyktingboendet, leda arbetet kring mottagandet samt samordna olika insatser. Vi på UBV samarbetar nära med och i vissa insatser på uppdrag av FRG.

Den närmaste framtiden kommer ställa stora krav på att våra myndigheter, institutioner och olika former av föreningar och nätverk fungerar som de ska i en krissituation. Det är också jätteviktigt att vi Upplands-Brobor sluter upp och gör vad vi kan för att hjälpa, lindra och ge dem som söker fristad i vår kommun ett varmt mottagande. Av den anledningen har vi återstartat Upplands-Bro Volontärer. Vi som gjort det är Catha Löfqvist, Janne Furumo, Jenny Herin och Danne Karlsson (som också samordnar FRG), vi var även med och samordnade volontärinsatserna under förra flyktingvågen. 

Det vi tror Upplands-Bro Volontärer behöver hjälpa till med i början är:

  • Tolk på ukrainska
  • Ingå i bilskjutspool
  • Vara kontaktperson/familj
  • Erbjuda boende
  • Bemanna flyktingboendet

I dagsläget vill vi först skaffa oss en bild av hur många som kommer anmäla sig till respektive uppdrag, för att så snart vi kan, återkomma med detaljer kring hur vi går tillväga. Vi kommer ha stor nytta av de erfarenheter vi gjorde 2015 och bygger vidare på det.

Vi kommer löpande uppdatera vår hemsida samt Facebook om vad som händer i kommunen, vilket behov som finns och hur du kan göra för att hjälpa till. Redan nu kan du anmäla vad du vill och kan bidra med på sidan ”Jag vill hjälpa till”. Maila gärna oss också på ubvolontar22@gmail.com om du har idéer på hur vi tillsammans kan göra detta så bra vi bara kan.

För Upplands-Bro Volontärer
Catha, Danne, Jenny och Janne

22-03-09 Senaste nytt angående flyktingmottagande i Upplands-Bro
FRG har idag aktiverats för att förbereda mottagande av flyktingar i kommunen. Det kan börja ske i närtid. Senast när stora mängder flyktingar kom, ordnade kommunen ett tillfälligt boende i fotbollshallen i Bro som bemannades av FRG. Hur många Upplands-Bro kommer ta emot denna gång och på vilket sätt är i dagsläget inte bestämt. Men säkerligen kommer vi volontärer kunna spela en viktig roll för att ge dem som kommer ett varmt och medmänskligt mottagande.

När vi vet mer om läget i kommunen uppdaterar vi här på hemsidan och på Facebook. När det är dags för oss att börja agera kommer vi också informera alla som finns på vår maillista. 

22-03-03 Med anledning av kriget i Ukraina
Kriget i Ukraina orsakar stora flyktingströmmar men det har än så länge inte märkts så mycket i Sverige eller i vår kommun. Skulle så bli fallet och det då finns behov av insatser från civilsamhället så är Upplands-Bro volontärer beredda att mobilisera alla goda krafter som vi vet finns här i kommunen. 

Vi har kontakt med Frivilliga Resursgruppen (FRG) som kommer berätta om, och i så fall när, det är dags för oss att hjälpa till. Då kommer vi höra av oss till alla som vi har på vår mejlista sen tidigare. Om du är osäker på om du finns med på vår lista eller om du vill anmäla dig som ny volontär, fyll gärna i formuläret som du hittar på sidan ”Jag vill hjälpa till” så ser vi till att du får ta del av informationen.